Prigušnica linijska

LINIJSKE prigušnice

Kondenzatorska baterija formira serijski titrajni krug s ekvivalentnim mrežnim induktivitetom.

Rezonancija povećava razinu harmonika napona, a povećana razina harmonika ekstremno povećava struju u kondenzatoru.

Ugradnja prigušnice sprječava opasnu serijsku rezonanciju kondenzatora i induktiviteta mreže u blizini dominantnih frekvencija viših harmonika napona mreže.

Da bi se spriječilo ekstremno povečanje struje u kondenzatoru u seriju s kondenzatorom ugrađuje se prigušnica.

Osnovna veličina koja određuje potrebu za upotrebu prigušnice je razina viših harmonika u naponu mreže.

Prigušnice se moraju koristiti ako je:

 • 7. i viši harmonici pojedinačno >1,5%
 • 3. ili 5. harmonik >2%
 • rezonantna frekvencija sustava bliska frekvenciji istaknutih harmonika.

Izbor parametra p prigišnice:

 • 3. harmonik dominantan:
  prigušnice s p=14% (f=134Hz)
 • 5. harmonik dominantan:
  prigušnica s p=7% (f=189Hz)

Kod upita potrebno je navesti:

 • nazivni induktivitet [mH]
 • nazivnu struju [A]
 • broj faza
 • nazivni napon mreže [V]
 • frekvenciju [Hz]
 • tip jezgre
  • zračna ili
  • željezna
 • struju zasičenja (linearnost) [A]
  (samo za prigušnice sa željeznom jezgrom)
 • toplinsku klasu