Projekt „Projekt Integrator tvrtke Mareton”

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Trafo d.o.o. kao partner sudjeluje u provedbi projekta Integrator tvrtke Mareton

Korisnik projekta:

Mareton d.o.o., Odranska 1, 10 000 Zagreb, OIB: 39679176526.

Partneri:

 1. Special services d.o.o., Horvaćanska cesta 31 C, 10 000 Zagreb, OIB: 82842994732
 2. Trafo d.o.o., Hrvatskih branitelja 43 G, 10 434 Strmec Samoborski, OIB: 23237620572

Kratki opis projekta

Tvrtka Mareton d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.2.05.0020 za provedbu projekta „Projekt Integrator tvrtke Mareton”.

Predmet projekta je ulaganje u inovaciju poslovnih procesa i organizacije poslovanja konzorcija s ciljem komercijalizacije inovativnih proizvoda iz područja industrijskih ispravljača – punjača, serije PBR (dodijeljene oznake PBR 24-03 N). Partneri na projektu i članovi konzorcija su tvrtke Special services d.o.o. i Trafo d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. siječnja 2021. godine do 01. siječnja 2023. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati suradnju MSP-ova kako bi kroz stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke obnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu, odnosno podržati inovaciju procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MPS-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanca vrijednosti sa Integratorima.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

 1. Povećanje i intenziviranje suradnje MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda u ciljanom strateškom segmentu
 2. Povećanje obujma suradnje između MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa Integratorom i postali dio njihovog lanca vrijednosti
 3. Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj konzorcija

Očekivani rezultati projekta

 1. Uspješno uspostavljena suradnja MSP – ova u svrhu stvaranja komercijalizacije inovativnih proizvoda
 2. Povećan obujam suradnje između MSP – ova
 3. Povećana konkurentnost, održiv rast i razvoj konzorcija
 4. Uspješno implementirane inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja
 5. Uspješno provedena neovisna revizija projekta
 6. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje su korisnik i partneri prema Ugovoru obavezni provesti
 7. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 5.537.704,77 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 4.481.704,92 HRK
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 2.454.852,44 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Josip Kedmenec na: trafo@trafo.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/